Προσπάθειες

Εκτύπωση
ΠροσπάθειεςΔεν ξεχνώ από το Λύκειο την 1η  έκθεση βιβλίου που οργανώσαμε σε ιδιωτικό χώρο του κέντρου και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε από την συντηρητική κοινωνία της μεταπολίτευσης. Το 1981 συμμετέχω στην συλλογική έκδοση του τμήματός μου με τίτλο «Προσπάθειες». Το τομίδιο αυτό έχει πλέον συλλεκτική αξία.